VšĮ FC „Hegelmann Litauen” (toliau – FC „Hegelmann”), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Šumausko, veikiančios pagal įstatus informuoja:

a) kad naujausia finansinė informacija (Finansinių ataskaitų rinkinys), patikrintą auditoriaus ir įvertinta Licencijos davėjo yra pateikta VšĮ Registrų centrui (toliau – Registrų centras). b) kad informaciją apie bendrą išmokų sumą, per paskutinį ataskaitinį laikotarpį išmokėtą agentams (tarpininkams), ar kitokią jų gautą naudą (tai gali būti ir pajamos natūra, būsimas pelnas, gautini procentai nuo tam tikrų sumų ir pan.) esame pateikę Licencijos davėjui bei Registrų centrui.

Esant pageidavimui, turint tam teisę ir veikiant aukščiau nurodytų teisės aktų tvarka, maloniai siūlome Jums susipažinti su FC „Hegelmann” finansiniais dokumentais pasinaudojus Registrų centro paslaugomis.

2022 m. veiklos ataskaita
2022 m. veiklos rezultatų ataskaita
2022 m. audito ataskaita
2022 m. auditoriaus išvada
2022 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2022 m. finansinės būklės ataskaita
2022 m. finansavimo detali ataskaita
2022 m. pranešimas dėl išmokų agentams

Partneriai, kuriais didžiuojamės